นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Dropbox Sign

Posted: October 2, 2023

Effective as of: October 2, 2023

บทนำ

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

2. วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

3. วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

4. การเก็บรักษาข้อมูล

5. วิธีที่เราคุ้มครองข้อมูลของคุณ

6. ทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ

7. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

8. สถานที่ที่เราจัดเก็บ ประมวลผล หรือส่งข้อมูลของคุณ

9. การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายนี้

10. วิธีติดต่อเรา

ข้อตกลงการใช้งาน Dropbox Sign

ดูข้อตกลง

ข้อตกลงเฉพาะของบริการ

ดูข้อตกลงเฉพาะของบริการ

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

ดูนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

คำชี้แจงความถูกต้องตามกฎหมายของ Dropbox Sign

ดูคำแถลงทางกฎหมาย