ฝังลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในแอพพลิเคชันของคุณเพียงไม่กี่วัน

จัดเก็บค่าบริการแบบรายเดือน 
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี
ขอบคุณ! เราได้รับข้อมูลที่คุณส่งแล้ว!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
คุณดำเนินการขอลายเซ็นกี่ครั้งต่อเดือน

ยิ่งคุณขอลายเซ็นต่อเดือนมากเท่าไหร่ การขอแต่ละครั้งก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยลง

50
100
250
500
750+
$0
ขอบคุณ! เราได้รับข้อมูลที่คุณส่งแล้ว!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Essentials

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 50 ครั้ง / เดือน
$75 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $900 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$900 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ

Standard

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 100 ครั้ง / เดือน
$250 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $3,000 USD
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$900 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ

Premium

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 100 ครั้ง / เดือน
รับใบเสนอราคาที่กำหนดเอง
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
นี่คือแผนของคุณ

Test mode

สร้างและทดสอบ API
ฟรี
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ

Essentials

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 50 ครั้ง / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$900 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ

Standard

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 100 ครั้ง / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$900 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ
นี่คือแผนของคุณ

Premium

เริ่มต้นที่การขอลายเซ็น 100 ครั้ง / เดือน
รับใบเสนอราคาที่กำหนดเอง
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
ติดต่อฝ่ายขาย
นี่คือแผนของคุณ

Test mode

สร้างและทดสอบ API
ฟรี
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
เริ่มต้นใช้งาน
นี่คือแผนของคุณ
คุณสมบัติของ Dropbox Sign API

5

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

15

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*

ไม่จำกัด

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*

สร้างและทดสอบ API

5

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

15

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*

ไม่จำกัด

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
*

สร้างและทดสอบ API

แค่ต้องการลงนามเอกสารใช่ไหม

ลองใช้แผนบริการฟรีของเรา
ภาพประกอบแสดงภาพคนกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะ หน้าจอคอมพิวเตอร์สองจอ

รายการคุณสมบัติทั้งหมด

ไปที่หน้าคุณสมบัติของเรา

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มลงนามวันนี้