การขอลายเซ็นไม่จำกัดและไม่มีค่าธรรมเนียมซ่อนเร้น

ขอบคุณ! เราได้รับข้อมูลที่คุณส่งแล้ว!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Essentials

บุคคลทั่วไป
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$120.60 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน

Dropbox + Sign Essentials

บุคคลทั่วไป
$18 USD / เดือน

$24.99 USD / เดือน

Standard

ทีมขนาดเล็ก
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปีเริ่มต้นที่ $600 USD
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$17.50 USD / ผู้ใช้ / เดือน
เริ่มต้นที่ $420 USD โดยจัดเก็บค่าบริการแบบรายปี
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$17.50 USD / ผู้ใช้ / เดือน

Premium

ทีมขนาดใหญ่
สร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง

สร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง
ติดต่อฝ่ายขาย
นี่คือแผนของคุณ

Essentials

บุคคลทั่วไป
$15 USD / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปี $180 USD
เรียกเก็บเป็นรายปี $180 USD
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน
$120.60 USD ค่าบริการแบบรายปี
$15 USD / เดือน
$15 USD / เดือน
$10.05 USD / เดือน

Dropbox + Sign Essentials

บุคคลทั่วไป
$18 USD / เดือน
$24.99 USD / เดือน
ประหยัดสูงสุด 20% เมื่อเทียบกับการซื้อแยกต่างหาก

Standard

ทีมขนาดเล็ก
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
เรียกเก็บค่าบริการแบบรายปีเริ่มต้นที่ $600 USD
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$17.50 USD / ผู้ใช้ / เดือน
เริ่มต้นที่ $420 USD โดยจัดเก็บค่าบริการแบบรายปี
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$25 USD / ผู้ใช้ / เดือน
$17.50 USD / ผู้ใช้ / เดือน

Premium

ทีมขนาดใหญ่
สร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง

สร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเอง
ติดต่อฝ่ายขาย
นี่คือแผนของคุณ
คุณสมบัติของแพ็คเกจ Dropbox Sign
ไอคอนเครื่องหมายถูก

1

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

5

ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

1

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

5

ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

2 คนขึ้นไป
โปรดติดต่อเราหากมีผู้ใช้เกิน 5 ราย

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word, HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

15

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล
ตัวเลือกแบบคิดค่าบริการสำหรับผู้ใช้มากกว่า 5 ราย

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

Salesforce, Microsoft
SharePoint และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไม่จำกัด

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมลและตัวเลือกแบบคิดค่าบริการ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

Salesforce, Microsoft
SharePoint และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก

1

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

5

ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก

1

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

5

ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

2 คนขึ้นไป
โปรดติดต่อเราหากมีผู้ใช้เกิน 5 ราย

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word, HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

15

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมล
ตัวเลือกแบบคิดค่าบริการสำหรับผู้ใช้มากกว่า 5 ราย

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

Salesforce, Microsoft
SharePoint และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนปิด
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

ไอคอนเครื่องหมายถูก

Google Drive, Microsoft Word,
HubSpot และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

ไม่จำกัด

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อีเมลและตัวเลือกแบบคิดค่าบริการ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

Salesforce, Microsoft
SharePoint และอื่นๆ

ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก
ไอคอนเครื่องหมายถูก

อยากรู้ความแตกต่างระหว่าง Sign และ Forms ใช่ไหม

เรียนรู้เพิ่มเติม

Dropbox + Sign Essentials

เมื่อคุณสมัครใช้งาน Dropbox + Sign Essentials คุณจะได้รับคุณสมบัติของ Dropbox ที่น่าทึ่งทั้งหมด พร้อมทั้ง Sign Essentials ด้วย

เริ่มทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ชำระเงินที่ dropbox.com

ไอคอนโฟลเดอร์

พื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่เข้ารหัส 3TB

ไอคอนที่ประทับตรา

การใส่ลายน้ำในเอกสาร

ไอคอน Dropbox Docsend

Dropbox DocSend

ไอคอนโฟลเดอร์อัพโหลด

โอนย้ายไฟล์ได้ 100 GB

ไอคอนการสนับสนุนผ่านโทรศัพท์

รับการสนับสนุนทางแชทก่อนใคร

Dropbox Replay

ไอคอนมือถือ

โฟลเดอร์ออฟไลน์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่

ไอคอน PDF

การแก้ไข PDF

Dropbox Capture

แค่ต้องการลงนามเอกสารใช่ไหม

ลองใช้แผนบริการฟรีของเรา
ภาพประกอบแสดงภาพคนกำลังทำงานอยู่ที่โต๊ะ หน้าจอคอมพิวเตอร์สองจอ

รายการคุณสมบัติทั้งหมด

ไปที่หน้าคุณสมบัติของเรา

กำลังวางแผนใช้ API ของเราใช่ไหม

ดูราคา API ของเรา

เสียเวลาไปกับการเปลี่ยนเครื่องมือให้น้อยลง แล้วหันมาทำงานจากแอปที่คุณใช้อยู่ให้มากขึ้น

เมื่อเราสอดแทรกบริการที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ไว้ในเครื่องมือเดิมที่คุณใช้ในทุกๆ วัน คุณก็จะสามารถทำงานทุกชิ้นในพื้นที่ทำงานที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวได้แล้ว นี่คือพาร์ทเนอร์ด้านประสิทธิภาพการทำงานส่วนหนึ่งที่ลูกค้าของเราชื่นชอบ

โลโก้ Google Drive
Google Drive
โลโก้ HubSpot
Hubspot
โลโก้ Dropbox
Dropbox

คำถามที่พบบ่อย

เริ่มลงนามวันนี้