ง่ายเหลือเกิน!

คุณเพิ่งส่งคำขอลายเซ็นผ่าน Dropbox Sign API

ตรวจสอบกล่องขาเข้าของคุณเพื่อดูตัวอย่างว่าผู้รับสามารถลงนามแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารเพื่อดำเนินการตามคำขอลายเซ็นได้อย่างไร

ดูแล้วชอบใช่ไหม ลงทะเบียนฟรีเพื่อเริ่มทดสอบ Dropbox Sign API