โลโก้ Dropbox Signไอคอนเพิ่มโลโก้ Evernote

เข้าถึงเอกสาร Evernote ใน HelloSign

ใช้การผสานการทำงานระหว่าง HelloSign + Evernote เพื่อเข้าถึงบันทึกย่อใน HelloSign และจัดเก็บเอกสารที่ลงนามไว้ในบัญชี Evernote ของคุณ

ลงชื่อเข้าใช้หน้าการผสานการทำงานของ Hellosign
ตัวอย่างการใช้งาน Evernote และ HelloSign

เข้าถึงสมุดบันทึก Evernote ในบัญชี HelloSign ของคุณ

ดูเอกสารจากสมุดบันทึก Evernote ของคุณในบัญชี HelloSign จากนั้นเลือกบันทึก เท่านี้คุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นเตรียมเอกสารเพื่อขอลายเซ็นแล้ว

ส่งบันทึกเพื่อขอลายเซ็นใน HelloSign

เตรียมบันทึกของคุณเพื่อขอลายเซ็นด้วยการคลิกไม่กี่ครั้ง ส่งการขอลายเซ็น เท่านี้ก็ใกล้เสร็จงานแล้ว!

ซิงค์เอกสารที่ลงนามแล้วในสมุดบันทึก Evernote ของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อลงนามเอกสารแล้ว สำเนาเอกสารฉบับสมบูรณ์จะซิงค์กับบัญชี Evernote ของคุณ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

วิธีการลงนามเอกสารใน Evernote ด้วย HelloSign

วิธีการลงนามเอกสารใน Evernote ด้วย HelloSign

หากต้องการซิงค์บัญชี HelloSign ของคุณกับ Evernote เพียงคลิกไอคอน Evernote ในการอัพโหลดเอกสารที่จะลงนามครั้งต่อไป

เมื่อซิงค์แล้ว คุณสามารถคลิกที่ไอคอน Evernote เมื่อใดก็ได้เวลาต้องการดึงไฟล์จากบัญชี Evernote ของคุณเพื่อขอลายเซ็นหรือลงนาม แล้วส่งไฟล์

รายการการผสานการทำงานของ HelloSign กับ Evernote ที่ถูกไฮไลท์ไว้

ไม่พบรายการ

บริการที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันวัดผลได้

ไม่พบรายการ
ไอคอนเล่น

คน 3 คนกำลังยืนพูดคุยกันโดยมีแผนภาพกางอยู่บนโต๊ะสำนักงาน
โลโก้ CoSi
“ระยะเวลาที่ Dropbox Sign และ Dropbox ช่วยให้บริษัทของเราประหยัดไปได้นั้นเหลือเชื่อมาก เราสามารถลดเวลาที่ต้องใช้ทำงานเอกสารและจัดการไฟล์ไปได้หลายร้อยชั่วโมง ทำให้เราสร้างสรรค์งานต่างๆ ให้เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้น”
Matt Seigel ประธานบริษัท Collier.Simon

มีคำถามเกี่ยวกับ Dropbox Sign สำหรับ Evernote ใช่ไหม เรามีคำตอบ

ดูคำถามที่พบบ่อยของเรา
ไม่พบรายการ

eSignature (ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) ช่วยให้เราลงนามในเอกสารออนไลน์ได้ ดูว่า Dropbox Sign สามารถช่วยได้อย่างไร

เคล็ดลับในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาว

ชุดเครื่องมือการว่าจ้างพนักงานที่ยอดเยี่ยม