Dasar Privasi Dropbox Sign

Posted: October 2, 2023

Effective as of: October 2, 2023

Pengenalan

1. Maklumat yang Kami Kumpulkan

2. Cara kami menggunakan maklumat anda

3. Cara kami boleh berkongsi maklumat anda

4. Penyimpanan maklumat

5. Cara kami melindungi maklumat anda

6. Pilihan anda mengenai maklumat anda

7. Privasi Kanak-kanak

8. TEMPAT KAMI BOLEH MENYIMPAN, MEMPROSES, ATAU MENGHANTAR MAKLUMAT ANDA

9. Perubahan pada dasar ini

10. Cara untuk menghubungi kami

Terma Penggunaan Dropbox Sign

Lihat Terma

Terma Khusus Perkhidmatan

Lihat Terma Khusus Perkhidmatan

Dasar Penggunaan Boleh Diterima

Lihat Dasar Penggunaan Boleh Diterima

Kenyataan Kesahan Dropbox Sign

Lihat Penyataan Kesahan