Trust Center

Tillid er fundamentet for vores forhold til millioner af mennesker og virksomheder over hele verden. Vi værdsætter din tillid og tager ansvaret for at beskytte dine personlige oplysninger alvorligt. Vi har udviklet og vil fortsætte med at udvikle Dropbox med fokus på sikkerhed, overholdelse af standarder og beskyttelse af personlige oplysninger for at gøre os fortjent til din tillid.

En hånd holder en nøgle over en anden persons åbne hånd

Sikkerhed

Dropbox Sign-tjenester er udviklet med en sikker, distribueret infrastruktur med beskyttelse i flere lag. Vi arbejder på at sikre beskyttelsen af dine data og give vores kunder adgang til værktøjer, der giver kontrol og synlighed. Vores robuste informationssikkerhedsprogram er beregnet til at bedømme risici og skabe en sikkerhedskultur hos Dropbox Sign.

En mand med mørk hud overleverer et sikkert dokument via en tablet til en kvinde med mellemlys hud. De befinder sig forskellige steder, hvilket vises med en opdeling midt på billedet.

Overholdelse

Dropbox Sign overholder globale lovgivningsmæssige standarder for data, privatliv og beskyttelse. Hvert år tester uafhængige tredjepartsinspektører vores kontroller og giver os rapporter og udtalelser, som vi derefter kan give videre til dig efter anmodning.

Et par hænder, der skriver på et tastatur. En computerskærm viser et låseikon og et adgangskodefelt med fem stjerner.

Persondata

Hos Dropbox Sign mener vi, at du ejer dine egne data, og vi lægger vægt på at beskytte dem. Vores politik til beskyttelse af personoplysninger beskriver klart, hvordan vi håndterer og beskytter dine oplysninger. Hvert år tester uafhængige tredjepartsinspektører vores procedurer til kontrol med personoplysninger og giver os rapporter og udtalelser, som vi derefter kan give videre til dig.

En person med mørk hud, der åbner en bankboks med dokumenter på hylder

Begynd at underskrive i dag.