HelloSign to teraz Dropbox Sign

W ramach tworzenia przez Dropbox jednego miejsca dla całej Twojej zawartości zmieniliśmy nazwę i wprowadziliśmy pewne istotne udoskonalenia.

Co się dzieje

HelloSign to teraz Dropbox Sign, HelloSign API to teraz Dropbox Sign API, HelloWorks to teraz Dropbox Forms, a HelloFax to teraz Dropbox Fax.

Wprowadziliśmy też pewne aktualizacje w naszych usługach. Gdy zalogujesz się do aplikacji internetowej Dropbox Sign, zauważysz przeprojektowaną stronę główną i interfejs wprowadzający, które jeszcze bardziej uwydatnią funkcje usprawniające przepływ pracy.

W ramach bezpłatnej taryfy Dropbox Sign jest teraz dostępna nieograniczona liczba podpisów i trzy prośby o podpis do wysłania miesięcznie, dzięki czemu możesz podpisywać dokumenty bez ograniczeń. Taryfy Dropbox Sign Standard i Premium obejmują teraz usługę Dropbox Forms (50 transakcji miesięcznie) bez dodatkowych opłat, dzięki czemu możesz zbierać informacje o klientach, nie narażając bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej o Dropbox Forms i różnicach w ustawieniach usług Forms i Sign oraz uprawnieniach zespołu, zapoznaj się z tym artykułem w Centrum pomocy.

Dlaczego wprowadzacie te zmiany?

Jako członkowie rodziny Dropbox z przyjemnością pokażemy Ci, że nasza usługa to coś więcej niż tylko podpisy elektroniczne. W rzeczywistości Dropbox Sign, Dropbox Forms i Dropbox Fax to elementy pakietu narzędzi Dropbox, które automatyzują zadania i poszerzają możliwości współpracy. Zaktualizowaliśmy nasze produkty i ich nazwy, aby odzwierciedlić tę tożsamość i zaoferować szerszy zakres funkcji Dropbox zapewniających Twoim klientom szybką i bezpieczną obsługę.

Kiedy zobaczę zmiany?

Od 25 października będą wprowadzane aktualizacje w zakresie naszych usług, brandingu i komunikatów. Zmiany te mogą następować stopniowo przez okres najbliższych kilku miesięcy, dlatego prosimy o zachowanie cierpliwości do czasu, gdy wprowadzimy całe nowe środowisko.


Jeśli Twoja taryfa Dropbox Sign ma być zaktualizowana o dodatkowe funkcje bez ponoszenia przez Ciebie żadnych kosztów, np. nieograniczona liczba podpisów własnych lub Dropbox Forms, otrzymasz od nas osobną wiadomość na ten temat.

Gdzie będą widoczne te zmiany?

Zmiany te zostaną wprowadzone w wielu miejscach. Są nimi między innymi:

 • Nasze logotypy i nazwy marek
 • Nasze integracje i partnerstwa
 • Produkty internetowe
 • Dokumenty rozliczeniowe
 • Niektóre e-maile
 • Nazwy taryf
 • Dokumentacja API
 • Dostęp OAuth
 • Certyfikaty podpisywania

Czy muszę coś zrobić?

Nic nie musisz robić! Zajmiemy się wszystkimi zmianami za kulisami.

Co się stanie ze wszystkimi dokumentami na moim koncie HelloSign lub HelloWorks?

Zapewniamy, że cała zawartość Twojego konta pozostanie dokładnie tam, gdzie była.

Często zadawane pytania

Czy istniejące integracje ePodpisu będą nadal działać?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Tak, wszystkie Twoje integracje będą nadal działać. Zamiast nazwy „HelloSign” będzie widoczna nazwa „Dropbox Sign” — i to jedyna zmiana dotycząca integracji.

Zmiany nazewnictwa mogą następować stopniowo przez okres najbliższych kilku miesięcy, dlatego prosimy o zachowanie cierpliwości do czasu, gdy wprowadzimy całe nowe środowisko.

Which languages are Dropbox Sign and Dropbox Forms offered in?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dropbox Sign is accessible in these languages:

 • Chinese (simplified and traditional)
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • French
 • German
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Malay
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Ukrainian

Learn how to change your preferred language here.


Dropbox Forms is currently accessible only in English (United States).

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej na temat logowania, uprawnień i aktualizacji Dropbox Forms?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie logowania do Dropbox Forms, różnicach w ustawieniach i uprawnieniach zespołów między Dropbox Forms a Dropbox Sign oraz o aktualizacjach bezpłatnej taryfy Dropbox Forms, przeczytaj ten artykuł w Centrum pomocy.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej?

Rozwiń lub zwiń akordeon

If you still have questions, we’re more than happy to answer them! On November 8, 2022 the Dropbox Sign team walked through what our rebrand means for current (and future) Sign customers. We hosted a launch demo of our new offering, followed by a question-and-answer period with Michelle Keene, VP of Marketing and Kelash Kumar (KK), Vice President of our Dropbox Sign product. You can view the recording of that webinar here.


I pamiętaj — z poniższych zasobów możesz korzystać, kiedy chcesz:

Co to jest podpis własny?

Rozwiń lub zwiń akordeon

O podpisie własnym mówimy wtedy, kiedy dodajesz swój własny podpis do dokumentu. Nasza bezpłatna taryfa Dropbox Sign obejmuje teraz nieograniczoną liczbę podpisów własnych, dzięki czemu możesz podpisać tyle dokumentów, ile potrzebujesz, oraz trzy prośby o podpis miesięcznie, co umożliwia Ci poproszenie innych o podpisy.

Czym jest podpis elektroniczny?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Podpis elektroniczny, często nazywany ePodpisem, to elektroniczne wyrażenie zgody przez daną osobę na warunki określonego dokumentu cyfrowego, na przykład umowy sprzedaży. Elektroniczne podpisy są w pełni prawnie wiążące, a wyniki badań pokazują, że mogą znacząco przyspieszyć proces podpisywania istotnych umów i realizowania transakcji w porównaniu z ich fizycznymi odpowiednikami.

Co to jest usługa Dropbox Forms i jak mogę z niej skorzystać?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dropbox Forms makes paperwork painless with mobile-friendly forms that allow you to quickly collect complex information—no coding necessary. No more chasing down missing documents, correcting errors, or organizing PDFs. With automated data collection, completion rates go up, saving your team valuable time and money. You can learn more about Dropbox Forms here.

Aby rozpocząć:

 • Open Dropbox Forms (formerly HelloWorks)
 • Klienci posiadający taryfy Dropbox Sign Standard i Premium powinni wprowadzić adres e-mail i hasło, których obecnie używają na swoim koncie
 • Rozpocznij pracę w kilka minut, wybierając formularz z naszej biblioteki szablonów

Note: If you’re a member of a team, make sure to check with your team admin before accessing Dropbox Forms.

Czy moje dane logowania do Dropbox Sign są takie same, jak do HelloSign?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dane logowania do Dropbox Sign są takie same, jak do HelloSign — nazwa użytkownika i hasło nie zmieniły się.

Czy coś się zmienia w zakresie bezpieczeństwa i zgodności usługi Dropbox Sign?

Rozwiń lub zwiń akordeon

No, these changes will not affect the robust security and compliance features of Dropbox Sign. You can read more about the Dropbox Sign policies here.

Czy umowa cyfrowa i umowa online to jedno i to samo?

Rozwiń lub zwiń akordeon

W przeciwieństwie do podpisu elektronicznego i cyfrowego terminy „umowa cyfrowa” i „umowa online” odnoszą się do tego samego. Oba oznaczają, że umowa została sporządzona i podpisana elektronicznie przez Internet. Przykłady umów cyfrowych, które można podpisać online, obejmują umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy o zachowaniu poufności czy dokumenty dla działu kadr.

Czy ceny taryf Dropbox Sign zostaną zmienione?

Rozwiń lub zwiń akordeon

Nie, nie zmieniamy żadnych cen taryf Dropbox Sign. Ceny Twojej bieżącej taryfy pozostaną niezmienione. Klienci taryf Dropbox Sign Free, Standard i Premium uzyskają dodatkowe funkcje bez dodatkowych kosztów.

Zacznij podpisywać już dziś.