HelloSign är nu Dropbox Sign

Som en del av Dropbox-visionen om att skapa en plats för allt ert innehåll har vi bytt namn och genomfört ett antal viktiga förbättringar.

Detta förändras

HelloSign är nu Dropbox Sign, HelloSign API är nu Dropbox Sign API, HelloWorks är nu Dropbox Forms och HelloFax är nu Dropbox Fax.

Vi har också gjort ett antal uppdateringar av vår produktupplevelse. När du loggar in på Dropbox Sign-webbappen kommer du att mötas av en nydesignad startsida och onboardingupplevelse som lyfter fram funktioner som förbättrar dina arbetsflöden ännu mer.

Det kostnadsfria Dropbox Sign-abonnemanget innehåller nu obegränsad signering och tre signaturförfrågningar, så att du kan signera dokument utan begränsningar. Dropbox Sign Standard- och Premium-abonnemang inkluderar nu Dropbox Forms (50 transaktioner per månad) utan extra kostnad, så att du kan samla in kundinformation utan att säkerheten äventyras. Om du vill veta mer om Dropbox Forms och skillnaderna i Forms- och Sign-inställningar och teambehörigheter kan du läsa den här artikeln i hjälpcentret.

Varför görs de här förändringarna?

Som en del av Dropbox-familjen vill vi kunna visa upp att vi erbjuder mer än bara e-signaturer. Faktum är att Dropbox Sign, Dropbox Forms och Dropbox Fax bor i en uppsättning Dropbox-verktyg som kan automatisera ert arbete och utöka din verktygslåda för samarbete. Vi har uppdaterat våra produkter och namn för att återspegla denna identitet och för att erbjuda er ett bredare utbud av Dropbox-funktioner så att ni kan betjäna era kunder snabbt och säkert.

När kommer jag att se ändringarna?

Den 25 oktober kommer du att börja se uppdateringar av våra produkter, varumärken och kommunikationer. Vissa av dessa förändringar kan inträffa under de närmaste månaderna, så ha tålamod när vi lanserar din nya upplevelse.


Om ditt Dropbox Sign-abonnemang uppdateras med ytterligare funktioner utan kostnad för dig – till exempel obegränsad självsignering eller Dropbox Forms – får du separat kommunikation som meddelar dig.

Var kommer jag att se dessa ändringar?

Du kommer att se dessa ändringar rullas ut på ett antal platser, inklusive:

 • Våra logotyper och varumärkesnamn
 • Våra integreringar och partnerskap
 • Webbprodukter
 • Faktureringsdokument
 • Vissa e-postmeddelanden
 • Abonnemangsnamn
 • API-dokumentation
 • OAuth-åtkomst
 • Signaturcertifikat

Behöver jag göra något?

Du behöver inte göra något! Vi tar hand om alla förändringar bakom kulisserna.

Vad händer med alla dokument jag hade i HelloSign eller HelloWorks?

Du kan vara trygg i förvissningen att allt innehåll i ditt konto finns kvar precis där du lämnade det.

Vanliga frågor

Kommer mina e-signaturintegreringar fortfarande att fungera?

Expandera eller kollapsa dragspel

Ja, alla dina integreringar kommer fortfarande att fungera! I stället för ”HelloSign” ser du ”Dropbox Sign” – och det är den enda ändringen kring dina integreringar.

Vissa av dessa namnbyten kan inträffa under de närmaste månaderna, så ha tålamod när vi lanserar din nya upplevelse.

Which languages are Dropbox Sign and Dropbox Forms offered in?

Expandera eller kollapsa dragspel

Dropbox Sign is accessible in these languages:

 • Chinese (simplified and traditional)
 • Danish
 • Dutch
 • English
 • French
 • German
 • Indonesian
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Malay
 • Norwegian
 • Polish
 • Portuguese
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish
 • Thai
 • Ukrainian

Learn how to change your preferred language here.


Dropbox Forms is currently accessible only in English (United States).

Var kan jag läsa mer om inloggningar, behörigheter och uppdateringar när det gäller Dropbox Forms?

Expandera eller kollapsa dragspel

Om du vill veta mer om hur du loggar in på Dropbox Forms, skillnaderna i Dropbox Forms- och Dropbox Sign-inställningar och -teambehörigheter samt uppdateringar av Dropbox Forms kostnadsfria abonnemang kan du besöka den här hjälpcenterartikeln.

Vart kan jag ta vägen om jag vill läsa mer?

Expandera eller kollapsa dragspel

If you still have questions, we’re more than happy to answer them! On November 8, 2022 the Dropbox Sign team walked through what our rebrand means for current (and future) Sign customers. We hosted a launch demo of our new offering, followed by a question-and-answer period with Michelle Keene, VP of Marketing and Kelash Kumar (KK), Vice President of our Dropbox Sign product. You can view the recording of that webinar here.


Och kom ihåg – följande resurser finns alltid tillgängliga för dig:

Vad är självsignering?

Expandera eller kollapsa dragspel

Självsignering är när du lägger till din egen signatur i ett dokument. Vårt kostnadsfria Dropbox Sign-abonnemang innehåller nu obegränsad självsignering, så att du kan signera så många dokument du behöver, och tre signaturförfrågningar per månad, så att du kan begära in signaturer från andra.

Vad är en elektronisk signatur?

Expandera eller kollapsa dragspel

En elektronisk signatur, även känd som en e-signatur, är en persons elektroniska uttryck för sitt samtycke till villkoren i ett visst digitalt dokument, till exempel ett säljavtal. De är helt juridiskt bindande och forskning visar att elektroniska signaturer avsevärt kan påskynda den tid det tar att få viktiga avtal undertecknade och verkställda jämfört med deras fysiska motsvarighet.

Vad är Dropbox Forms och hur kommer jag åt denna lösning?

Expandera eller kollapsa dragspel

Dropbox Forms makes paperwork painless with mobile-friendly forms that allow you to quickly collect complex information—no coding necessary. No more chasing down missing documents, correcting errors, or organizing PDFs. With automated data collection, completion rates go up, saving your team valuable time and money. You can learn more about Dropbox Forms here.

För att komma igång behöver du bara:

 • Open Dropbox Forms (formerly HelloWorks)
 • Dropbox Sign Standard- eller Premium-kunder ska ange den mejladress och det lösenord som de för närvarande använder med sitt konto
 • Kom igång på några minuter genom att välja ett formulär från vårt mallbibliotek

Note: If you’re a member of a team, make sure to check with your team admin before accessing Dropbox Forms.

Är min inloggning för Dropbox Sign densamma som för HelloSign?

Expandera eller kollapsa dragspel

Din inloggning för Dropbox Sign är densamma som för HelloSign – ditt användarnamn eller lösenord ändras inte.

Är det något som förändras med Dropbox Signs säkerhet och efterlevnad?

Expandera eller kollapsa dragspel

No, these changes will not affect the robust security and compliance features of Dropbox Sign. You can read more about the Dropbox Sign policies here.

Är ett digitalt avtal detsamma som ett onlineavtal?

Expandera eller kollapsa dragspel

Till skillnad från en elektronisk och en digital signatur avser ett ”digitalt avtal” och ett ”onlineavtal” samma sak. Det handlar alltså om ett avtal som har utarbetats, undertecknats och verkställts elektroniskt online. Exempel på digitala avtal som kan verkställas online är till exempel hyreskontrakt, säljavtal, sekretessavtal och HR-pappersarbete.

Implementerar ni några prisändringar för Dropbox Sign-abonnemang?

Expandera eller kollapsa dragspel

Nej, vi ändrar inga priser för Dropbox Sign-abonnemang. Ditt befintliga abonnemang påverkas inte av några prisändringar. Dropbox Sign Free-, Standard- och Premium-kunder får ytterligare funktioner utan extra kostnad.

Börja underteckna redan idag.