Pigeon Loans implementerar Dropbox Sign API på mindre än 3 timmar

Pigeon Loans är en person-till-person-utlåningsplattform som underlättar lån mellan familj, vänner och nära och kära. Plattformen ger användarna möjlighet att i ett användarvänligt gränssnitt skapa juridiska avtal, göra onlinebetalningar, lagra lånedokumentation, göra automatiska bankuttag och internationella transaktioner.

ikon för spela upp

Så använder sig Pigeon Loans av Dropbox Sign API

Inga objekt hittades.
01
02
03

Resultat

ikon för bockcirkel

8 min

Låneprocessen förkortad från två veckor till 8 minuter

ikon för bockcirkel

Mindre än 3 timmar

1 tekniker < 3 timmar för att implementera Dropbox Sign API

ikon för bockcirkel

Företagsprofil

Grundat: 2020
Huvudkontor: San Diego, Kalifornien
Global räckvidd: Verksamhet i inhemsk valuta i över 40 länder runt om i världen

En djupdykning med Pigeon Loans

Utmaningen

En traditionell person-till-person-låneprocess är ofta tidskrävande, ineffektiv och rörig. Den kräver manuella kalkylblad och betalningspåminnelser och förvaring av undertecknade dokument och avtal. Detta gör processen fragmenterad, förvirrande och inte nödvändigtvis juridiskt bindande. Brian Bristol och Anna Matilde Tanga såg en unik möjlighet att tillhandahålla en innovativ produkt som skulle hantera dessa problem och skapade Pigeon Loans, världens första globala låneplattform dedikerad till att underlätta och möjliggöra lån mellan vänner, familjer och människor du litar på.

När Brian byggde upp Pigeon Loans visste han att han behövde inkludera elektroniska signaturer i låneprocessen så att hela upplevelsen kunde skapa juridiskt bindande lån och vara så smidig som möjligt för användarna. När han sökte på marknaden och jämförde API-lösningar för e-signaturer var det tydligt för Brian att Dropbox Sign stack ut. Med en bakgrund som mjukvaruingenjör med många års erfarenhet av API var Dropbox Signs utvecklardokumentation och ramverk extremt smidiga att plocka upp och börja använda direkt från start. Dessutom var möjligheten att bädda in signeringsprocessen i Pigeon Loans en avgörande skillnad mot andra leverantörer.

Han förklarar: ”DocuSign-lösningen är klumpig och fungerar bara i DocuSign-miljön. För att signera omdirigeras du till deras webbplats vilket gör hela signeringsprocessen fragmenterad. Det för undertecknaren bort från Pigeon Loans webbplats och varumärke, vilket gör att undertecknandet känns splittrat.”


Brian blev imponerad av den grundliga API-dokumentationen och den rena inbäddningsfunktionen och tog kontakt med Dropbox Signs säljteam för att påbörja köp- och implementeringsprocessen.

”Jag har implementerat andra API:er och det tar vanligtvis ungefär en vecka. Dropbox Sign bygger på så modern teknik att jag tillsammans med tydlig och lättbegriplig dokumentation klarade det på mindre än tre timmar. Det var rekord för mig.”

Brian Bristol
CTO och medgrundare
Lösningen

Hela inköps- och integreringsprocessen tog mindre än en dag från början till slut. Brian bestämde sig för Dropbox Sign API på morgonen, arbetade med säljaren och började gräva igenom API-dokumentationen och onlineresurserna. På bara 2–3 timmar var han klar med implementeringen. Samarbetet mellan båda parter resulterade i en så snabb process, från början till slut, att den tog Brian själv mindre än en dag att slutföra.

Jag tittade på Dropbox Signs API för att testa det och kontaktade säljteamet. Det var inte svårare än ett kort samtal, och sen kunde jag börja implementera samma dag. Det var helt fantastiskt att ha det där samarbetet mellan mig själv, Dropbox Sign-säljarna och Dropbox Sign-teknikerna.”, säger Brian Bristol, CTO och medgrundare. ”Jag har implementerat andra API:er och det tar vanligtvis ungefär en vecka. Dropbox Sign bygger på så modern teknik att jag tillsammans med tydlig och lättbegriplig dokumentation klarade det på mindre än tre timmar. Det var rekord för mig.”

Det var inte bara den tillgängliga dokumentationen och supersmidiga signeringen som var framgångsfaktorer för Brian, utan det var också viktigt för honom att hitta ett API som kunde skalas upp och hade ett rent gränssnitt till en rimlig kostnad. ”Vi växer enormt mycket i volym, så vi visste att Dropbox Sign kunde hjälpa oss att hantera större mängder e-signaturbegäranden i framtiden. Dropbox Sign har smidig design, enkel implementering och ett bra pris. Dessa tre faktorer var perfekta för Pigeon Loans.”, säger Brian.

Pigeon Loans är ett teknikinriktat företag, men de behövde också samarbeta med en e-signaturlösning som deras juridiska team skulle kunna lita på.‍

”När man letar efter en e-signaturleverantör finns det två faktorer som är avgörande för att kunna få konsumenternas förtroende. Vi behöver en användarupplevelse med en användarvänlig, ren och professionell lånesigneringsprocess. Vi behöver också den juridiska aspekten med en e-signaturleverantör som är noggrant granskad av våra advokater med avseende på lagringsprocesser och juridiskt bindande signeringsprocesser som håller i domstol. Dropbox Sign uppfyller båda dessa krav för oss.”

Resultaten

1 tekniker < 3 timmar för att implementera Dropbox Sign API

Utvecklardokumentationen i kombination med onlinevideorna gjorde det möjligt för Brian att implementera Dropbox Signs API för Pigeon Loans på egen hand på rekordtid. Dokumentationen är byggd av utvecklare, för utvecklare, och detta var ett stort försäljningsargument i jämförelse med andra e-signaturleverantörer.

"Dropbox Sign har riktigt bra dokumentation för någon med teknikbakgrund. Detta var högt prioriterat när vi sökte efter en e-signaturlösning", säger Brian.

Låneprocessen förkortad från 2 veckor till 8 minuter

Tiden det tog att genomföra den traditionella låneprocessen har minskat kraftigt från i genomsnitt två veckor till endast åtta minuter, eftersom Pigeon Loans och Dropbox Signs e-signatur-API nu fungerar supersmidigt tillsammans för att tillhandahålla alla utlåningsfunktioner på en och samma användarvänliga plats.

Vad kommer härnäst för Pigeon Loans?

Pigeon Loans har skapat den första globala låneplattformen någonsin för lån mellan nära och kära. Tekniken som Brian och Anna har byggt är nu patentsökt och de är optimistiska inför utsikterna om ett beviljat patent i framtiden. De har mycket större planer än att bara vara ett utlåningsverktyg och försöker utveckla Pigeon Loans till ett verktyg för finansiellt välmående som hjälper långivare att få pengarna tillbaka varje gång de hjälper nära och kära ekonomiskt, och dessutom stötta låntagaren i arbetet att bygga upp sitt ekonomiska välbefinnande. Pigeon Loans är säkra på att Dropbox Sign API kan hjälpa dem att förverkliga planer om uppskalning och tillväxt i en nära framtid.

”Jag är övertygad om att Dropbox Sign kan stötta oss när vi skalar upp. Helt enkelt tack vare Dropbox Signs teknik och personalen som är experter på sitt arbete. När vi fortsätter att växa kan vi göra det tillsammans och skala upp som företag och som produkt.” – Brian Bristol, CTO och medgrundare.

Pigeon Loans lanserades nyligen på Product Hunt. Läs mer om deras vision och bli en del av den växande vågen av vanliga människor som lånar ut pengar till varandra över hela världen.

Framtiden

Vill du uppnå samma resultat som Pigeon Loans? Fråga oss om Dropbox Sign!

Dropbox Sign är det enklaste sättet att skicka, ta emot och hantera juridiskt bindande e-signaturer för företag. Läs mer om vårt branschledande API genom att ta del av vår utvecklardokumentation eller bygga och testa kostnadsfritt via ett gratis utvecklarkonto. Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilken Dropbox Sign-produkt som är bäst för dig kan du boka en demo med Dropbox Signs API-team för att se hur vi kan effektivisera din verksamhet.

Vill du uppnå samma resultat som Pigeon Loans?
Hur tänker du använda Dropbox Sign?

Kontakta oss

ikon för högerpil

Andra kunder

Inga objekt hittades.