Trust Center

Tillit er grunnlaget for det forholdet vi har med flere millioner mennesker og bedrifter over hele verden. Vi setter pris på tiltroen du gir oss, og tar ansvaret for å beskytte dataene dine på alvor. For å gjøre oss fortjent til den tilliten du har, laget vi, og vil vi fortsette å utvikle, Dropbox med vekt på sikkerhet, overholdelse og personvern.

En hånd holder en nøkkel over den åpne håndflaten til annen person.

Sikkerhet

Dropbox Sign-tjenester er utformet med en sikker, distribuert infrastruktur med flere beskyttelseslag. Vi jobber for å sikre beskyttelsen av dine data og styrke våre kunder med verktøy som gir kontroll og synlighet. Vi har et solid program for informasjonssikkerhet som er utformet for å vurdere risiko og bygge en sikkerhetskultur hos Dropbox Sign.

En mann med mørk hud som overleverer et sikkert dokument via et nettbrett til en kvinne med medium lys hud. De befinner seg på ulike steder, illustrert med et skille midt på bildet

Overholdelse

Dropbox Sign oppfyller globale forskriftsmessige standarder for data, personvern og beskyttelse. På årlig basis tester uavhengige tredjepartsrevisorer de personvernrelaterte kontrollene våre og avgir rapporter og meninger som vi kan gi deg på forespørsel.

Et par hender som skriver på et tastatur En dataskjerm som viser et låsikon og et passordfelt med fem asterisktegn

Personvern

Hos Dropbox er vi av den oppfatning at du eier dataene dine, og vi er forpliktet til å holde dem private. Personvernerklæringen vår beskriver tydelig hvordan vi håndterer og beskytter informasjonen din. På en årlig basis tester de uavhengige tredjepartsrevisorene våre personvernrelaterte kontroller og gir sine rapporter og meninger som vi deretter kan gi deg.

En person åpner et sikkert hvelv med dokumenter på hyller

Kom i gang med underskrifter i dag.