Antidotes to slow hiring for time-starved managers and HR

Nya distansarbetesstandarder och högre förväntningar hos potentiella nya medarbetare har medfört övergripande förändringar i sättet organisationer ser på rekrytering.


För att lyckas måste företag ompröva rekryterings- och introduktionsprocesser så att de passar en digital värld.

Därför har vi sammanställt denna vägledning som hjälper er att ta tillbaka tid och effektivisera HR-processerna. I den kommer ni att upptäcka:  

  • Förenkla rekryteringsprocessen
  • Leverera en onboardingupplevelse som får medarbetarna att stanna
  • Låsa upp praktiska insikter från HR-data
  • Förbättra introduktionsupplevelsen för era medarbetare
Ladda ner
fr,https://lp.dropboxbusiness.com/rs/077-ZJT-858/images/antidotes%20to%20slow%20hiring%20for%20time-starved%20hr%20managers%20and%20teams_final-fr.pdf
Illustrativ ikon av en trollstavIllustrativ ikon av en trollstav

In this eBook

In this eBook

Vanliga frågor

What is a pre-employment assessment?

Expandera eller kollapsa dragspel

Pre-employment assessments can help you identify candidates who have the skills and abilities needed for the role, allowing you to focus on those who are most likely to be successful in the position.

How can I streamline recruitment interviews?

Expandera eller kollapsa dragspel

By using video interviews or other tools, you can quickly and easily review and compare candidates.

What is an employee referral program?

Expandera eller kollapsa dragspel

Employee referral programs can be a great way to find qualified candidates quickly, as current employees often know individuals who have the skills and experience needed for the role.

How can I speed up onboarding new hires?

Expandera eller kollapsa dragspel

Use Dropbox Sign API to power applications, making it easier to close deals faster, onboard new hires, save developers time, complete documents without error, and much more.