5 sales hiring bottlenecks (and how to avoid them)

Att rekrytera rätt säljteam är första steget i att nå intäkts- och säljmål kvartal efter kvartal. Om rekryteringen går långsamt minskar ni förmågan att anställa de bästa talangerna och nå måltalen.


Det är därför vi har skapat en omfattande vägledning som hjälper dig undvika vanliga fallgropar i rekryteringen.


I den får du information om:

  • Hur ni undviker de vanligaste flaskhalsarna i rekryteringen
  • Hur ni kan rekrytera de bästa säljtalangerna
  • Topptips för effektiva intervjuer
  • Enkla sätt att optimera rekryteringsprocessen
  • Hur ni kan få de bästa kandidaterna att välja er
Ladda ner
Inga objekt hittades.
FlaggikonFlaggikon

In this eBook

In this eBook

Vanliga frågor

What is the best way to hire sales reps?

Expandera eller kollapsa dragspel

The same way you would nurture a customer lead. Keep the candidate informed throughout the process with clear communication and engagement.

How do I hire a sales professional?

Expandera eller kollapsa dragspel

Start by creating an enticing job description to make a good first impression on your candidate. Avoid generic or inaccurate job descriptions.

How do you create a sales hiring plan?

Expandera eller kollapsa dragspel

Design a process that integrates recruitment and onboarding together to provide a consistent and efficient experience for candidates.

What should be included in sales onboarding?

Expandera eller kollapsa dragspel

Instill company culture in your onboarding processes to increase long-term retention and productivity.