Antidotes to slow hiring for time-starved managers and HR

Nye fjernarbeidsoppsett og høyere kandidatforventninger har alle drevet engrosendringer av måten organisasjoner tenker på ansettelse på.


Bedrifter må for å lykkes revurdere ansettelses- og innføringsprosesser slik at de passer til en digital verden.

Vi har derfor satt sammen denne veiledningen for å hjelpe deg med å gjenvinne tid og effektivisere HR-prosessene dine. Du vil i veiledningen oppdage:  

  • Forenkle rekrutteringsprosessen
  • Lever en innføringsopplevelse som vil holde på ansatte
  • Lås opp handlingskraftig innsikt fra HR-data
  • Forbedre innføringsopplevelsen for ansatte
Last ned
fr,https://lp.dropboxbusiness.com/rs/077-ZJT-858/images/antidotes%20to%20slow%20hiring%20for%20time-starved%20hr%20managers%20and%20teams_final-fr.pdf
Illustrativt ikon av en tryllestavIllustrativt ikon av en tryllestav

In this eBook

In this eBook

Vanlige spørsmål

What is a pre-employment assessment?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

Pre-employment assessments can help you identify candidates who have the skills and abilities needed for the role, allowing you to focus on those who are most likely to be successful in the position.

How can I streamline recruitment interviews?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

By using video interviews or other tools, you can quickly and easily review and compare candidates.

What is an employee referral program?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

Employee referral programs can be a great way to find qualified candidates quickly, as current employees often know individuals who have the skills and experience needed for the role.

How can I speed up onboarding new hires?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

Use Dropbox Sign API to power applications, making it easier to close deals faster, onboard new hires, save developers time, complete documents without error, and much more.