Sju måter å beskytte bedriftskulturen på gjennom endring og vekst

Til syvende og sist hjelper kultur ansatte med å lykkes slik at de kan hjelpe virksomheten til å lykkes.


En sterk bedriftskultur er et miljø der lederskap betyr tillit – der arbeidere føler seg bemyndiget til å støtte bedriften sin gjennom endring og vekst.


Les denne veiledningen for å lære syv måter å holde kjernekulturen din sterk på ved å:

  • Prioritering av kultur fra begynnelsen med innføring
  • Skape oppdrag, visjoner og verdier
  • Sette standarder og iverksette tiltak
  • Få tilbakemeldinger og oppmuntre til kommunikasjon

Last ned
Ingen elementer funnet.
TroféikonTroféikon

In this eBook

In this eBook

Vanlige spørsmål

How does company culture effect teamwork?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

A positive company culture can encourage employees to work together and support one another, leading to increased efficiency and effectiveness.

Does workplace culture help job satisfaction?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

When employees feel valued and supported by their organization, they are more likely to be satisfied with their jobs and motivated to do their best work.

Can a good workplace culture help employee retention?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

When employees feel fulfilled and supported in their work, they are less likely to leave the organization, which can help reduce turnover and save on the costs of recruiting and training new employees.

Is workplace culture good for PR?

Utvid eller skjul trekkspillmeny

A strong company culture can help an organization establish a positive reputation in the marketplace, which can be beneficial for attracting customers and partners.