Trust center

Förtroende utgör grunden för vårt förhållande med miljontals människor och företag världen över. Vi värdesätter det förtroende du gett oss och tar vårt ansvar att skydda din information på yttersta allvar. För att förtjäna ditt förtroende har vi skapat Dropbox med fokus på säkerhet, efterlevnad och sekretess, och vi kommer även i fortsättningen utveckla tjänsten utifrån dessa principer.

Hand håller en nyckel över en annan persons öppna handflata

Säkerhet

Dropbox Sign-tjänsterna är utformade med en säker, distribuerad infrastruktur med flera skyddslager. Vi arbetar för att säkerställa skyddet av dina data och ge våra kunder verktyg som ger kontroll och översikt. Vårt robusta informationssäkerhetsprogram är utformat för att utvärdera risker och bygga upp en säkerhetskultur på Dropbox Sign.

En mörkhyad man lämnar över ett säkert dokument via en surfplatta till en kvinna. De befinner sig på olika platser, vilket representeras av en avdelare i bildens mitt

Efterlevnad

Dropbox Sign uppfyller globala lagstadgade standarder för data, sekretess och skydd. Våra tredjepartsrevisorer testar våra kontroller årligen och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er på begäran.

Ett par händer skriver på ett tangentbord. En datorskärm visar en låsikon och ett lösenordsfält med fem asterisker.

Sekretess

På Dropbox anser vi att ni äger era data och vi har förbundit oss att hålla dem privata. Vår sekretesspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar er information. Våra tredjepartsrevisorer testar våra sekretessrelaterade kontroller på årsbasis och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er.

En person med mörk hud som öppnar ett säkert valvrum med dokument på hyllor

Börja underteckna redan idag.