Centrum zaufania

Zaufanie jest podstawą naszych relacji z milionami ludzi i firm na całym świecie. Cenimy sobie fakt, że nam ufasz i poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę Twoich informacji. Aby zasługiwać na Twoje zaufanie, zbudowaliśmy i będziemy nadal rozwijać Dropbox z naciskiem na bezpieczeństwo, zgodność i prywatność.

Ręka trzymająca klucze nad otwartą dłonią innej osoby

Bezpieczeństwo

Usługi Dropbox Sign zostały zaprojektowane na bazie bezpiecznej, rozproszonej infrastruktury, która obejmuje wiele warstw zabezpieczeń. Dokładamy starań, aby zapewnić ochronę danych naszych klientów i dostarczyć im narzędzia dające kontrolę i zapewniające widoczność. Nasz rozbudowany program bezpieczeństwa informacji ma na celu ocenę zagrożeń i budowę kultury bezpieczeństwa w Dropbox Sign.

Mężczyzna o ciemnej karnacji przekazujący zabezpieczony dokument przy użyciu tabletu kobiecie o średniej karnacji. Osoby te znajdują się w różnych miejscach, co symbolizuje podział pośrodku obrazu.

Zgodność

Dropbox Sign spełnia globalne normy regulacyjne dotyczące danych, prywatności i bezpieczeństwa. Co roku nasi niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które możemy Ci udostępnić na życzenie.

Para dłoni pisze na klawiaturze. Na monitorze komputera wyświetla się ikona kłódki i pole hasła z pięcioma gwiazdkami.

Prywatność

W Dropbox uważamy, że Twoje dane należą do Ciebie i stawiamy sobie za cel ochronę ich prywatności. Nasza polityka prywatności jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Co roku nasi niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne w obszarze prywatności oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które możemy Ci udostępnić na życzenie.

Osoba o ciemnej karnacji otwierająca zabezpieczony skarbiec, w którym znajdują się półki z dokumentami

Zacznij podpisywać już dziś.