Säkerhet

De dokument, kontrakt och avtal ni skriver under som företag hör till de viktigaste dokumenten ni har. Många av dessa typer av transaktioner kräver en juridiskt bindande underskrift och är avgörande för ett företags verksamhet. Med Dropbox Sign-tjänsterna, som omfattar Dropbox Sign, Dropbox Forms och Dropbox Fax, är skyddet av era dokument och relaterade transaktioner högsta prioritet.

En mörkhyad man lämnar över ett säkert dokument via en surfplatta till en kvinna. De befinner sig på olika platser, vilket representeras av en avdelare i bildens mitt

Sekretess

Expandera eller kollapsa dragspel

På Dropbox Sign anser vi att ni äger era data, och vi har förbundit oss att hålla dem privata. Vår sekretesspolicy beskriver tydligt hur vi hanterar och skyddar er information. Våra tredjepartsrevisorer testar våra sekretessrelaterade kontroller på årsbasis och tillhandahåller rapporter och utlåtanden som vi kan vidarebefordra till er på begäran.

Skicka eventuella frågor om integritetsskydd till privacy@dropbox.com.

Underleverantörer

Expandera eller kollapsa dragspel

Dropbox använder vissa underleverantörer för att hjälpa till att tillhandahålla Dropbox Sign-tjänsterna. Vi använder tjänsteleverantörer som kan lagra och behandla personuppgifter om dig och dina slutanvändare. Denna sida ger viktig information om identiteterna, platserna och rollerna för dessa underleverantörer. Villkor som används på denna sida men inte definierats har den betydelse som anges i Dropbox Signs tjänsteavtal.

Dropbox Sign utför en granskning av våra underleverantörer åtminstone en gång om året. Om dessa granskningar skulle få väsentliga resultat som vi bedömer utgör risker för Dropbox Sign eller våra kunder kommer vi att samarbeta med tjänsteleverantören för att förstå eventuella effekter på kunddata och följa upp deras saneringsinsatser tills problemet är löst.

Dropbox Signs underbiträden

Underleverantörs namn
Funktion
Plats
Amazon Web Services, Inc.
Infrastruktur, Forms-skapande
USA
Concord Technologies Corporation
Faksimil
USA
Google LLC
Molnbaserad applikationsleverantör
USA
IDnow GmbH
Identitetsverifiering för QES
Tyskland
Mailgun Technologies, Inc.
E-post
USA
NG Communications bvba
Faksimil
Belgien
Oracle America, Inc.
Fakturering och kundsupport
USA
Salesforce.com, LLC
Kundsupport
USA
Teleperformance A.E.
Kundsupport
Grekland
Twilio, Inc.
Mobilmeddelanden
USA
Voxbone, S.A
Faksimil
Belgien
ZenDesk, Inc.
Kundsupport
USA
eID Easy
Agent för elektronisk identifiering (eID), kvalificerade elektroniska signaturer (QES) samt digitala underskrifts- och certifikattjänster.
Estland

Kunder som vill meddelas via mejl om denna lista uppdateras kan prenumerera på sådana meddelanden för sitt teams räkning genom att fylla i det här formuläret.

Kryptering

Expandera eller kollapsa dragspel

Dokument lagras bakom en brandvägg och autentiseras mot avsändarens session varje gång en begäran om det aktuella dokumentet görs. Vi tillämpar branschens bästa praxis för överföring av data till vår plattform (Transport Layer Security, TLS) och data lagras på datacenter som är certifierade enligt SOC 1 Type II, SOC 2 Type I och ISO 27001. Dina dokument lagras och krypteras i vila med 256-bitars AES-kryptering.

Dessutom krypteras varje dokument med en unik nyckel. Som ytterligare säkerhetsåtgärd krypteras varje nyckel med en regelbundet utbytt masternyckel. Detta innebär att om någon skulle kunna ta sig förbi det fysiska skyddet och få med en hårddisk skulle personen inte kunna komma åt era data.

‍Alla dokument är krypterade i vila med AES 256.

Varje dokument krypteras med en unik nyckel, som i sin tur krypteras med en masternyckel.

Masternyckeln byts ut regelbundet.

Säkerhetskopior av dokument är krypterade.

Dokument som skickas krypteras med TLS 1.2 eller senare.

Webbapplikationen har HSTS konfigurerat för att säkerställa en säker anslutning.

Granskningsloggar

Expandera eller kollapsa dragspel

Varje underskrift på ett avtal verkställs och infogas i dokumentet. När du begär en signatur infogar Dropbox Sign en granskningsloggsida i själva dokumentet. Granskningsloggen innehåller en globalt unik identifierare (GUID) som kan användas för att slå upp en post i vår databas som visar vem som har undertecknat ett dokument och när. Dessa poster inkluderar en hash-kod av PDF-dokumentet som vi kan jämföra med hash-koden för ett tvivelaktigt PDF-dokument för att avgöra om det har modifierats eller manipulerats. Mer information finns i vår redogörelse för rättsgiltighet.

Den icke redigerbara granskningsloggen säkerställer att alla åtgärder i era dokument spåras och tidsstämplas noggrant så att klara bevis på åtkomst, granskning och underskrift finns.

Det finns ett antal olika granskningsloggade händelser i Dropbox Sign, bland annat:

 • Dokumentet skickat
 • Dokument visas
 • Dokument har signerats
 • Avböj signering
 • Undertecknarens namn/mejladress uppdaterad
 • Bilaga laddas upp
 • Personlig underskrift aktiverad
 • Undertecknarens åtkomstkod autentiseras
 • Avtal angående elektroniska handlingar och underskrifter har godkänts
 • Begäran om underskrift delegerad
 • Begäran om underskrift slutförd
 • Slutförd begäran är fortgående
 • Redigera utgångsdatum
 • Redigera och skicka dokument igen

Applikationssäkerhet

Expandera eller kollapsa dragspel

Säkerheten för Dropbox Sign är helt integrerad med Dropbox säkerhetsprogram. Vi utför design- och arkitekturgranskningar av nya funktioner genom vår intagsprocess. All Dropbox Sign-kod skannas med avseende på säkerhetsrelaterade problem med verktyg för statisk kodanalys som Semgrep och CodeScan. Dropbox Sign omfattas också av vårt Bug Bounty-program för säkerhet och missbruk, som erbjuds via Bugcrowd.

Behörigheter

Expandera eller kollapsa dragspel

Det är helt avgörande att ni kan kontrollera vem som kan göra vad i systemet. Olika roller har olika åtkomsträttigheter, både i Dropbox Sign API och i Dropbox Signs slutanvändarprodukt. Läs mer om rollbaserade säkerhetsbehörigheter i vitboken om säkerhet för Dropbox Sign.

Infrastruktur

Expandera eller kollapsa dragspel

Dropbox Sign använder Amazon Web Services (AWS) som IaaS-leverantör (Infrastructure as a Service) med Amazon-datacenter som hanterar våra data i USA. Vi använder oss också av AWS-regioner i EU, UK, JP, AU och CA.

Dropbox Sign använder Amazon-säkerhetsfunktioner som VPC (Virtual Private Cloud), säkerhetsgrupper, kryptering på disknivå med mera, för att säkerställa våra kunddatas konfidentialitet i molnet.

Engagerat och erfaret

Expandera eller kollapsa dragspel
Säkerhetsteam

Dropbox Sign har ett formellt informationssäkerhetsprogram på plats under säkerhetschefen som leder informations- och riskhanteringskommittén. Informations- och riskhanteringskommittén träffas regelbundet för att granska säkerhetsrelaterade initiativ på produkt-, infrastruktur- och företagsnivå.

På Dropbox Sign genomgår personalen omfattande bakgrundskontroller och årliga utbildningar i säkerhetsmedvetenhet.

Vi har också en policy för acceptabel användning och villkor för våra slutanvändare för att säkerställa att våra kunder verkligen förstår hur vi avser att våra produkter ska användas och under vilka villkor.

Börja underteckna redan idag.