Bezpieczeństwo

Dokumenty i umowy, które podpisujesz w ramach prowadzonej działalności, są jednymi z najważniejszych dokumentów, jakie posiadasz. Wiele z transakcji, których dotyczą, wiąże się ze złożeniem prawnie wiążącego podpisu i ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy. Dzięki Usługom Dropbox Sign, które obejmują Dropbox Sign, Dropbox Forms i Dropbox Fax, ochrona dokumentów i powiązanych z nimi transakcji ma najwyższy priorytet.

Mężczyzna o ciemnej karnacji przekazujący zabezpieczony dokument przy użyciu tabletu kobiecie o średniej karnacji. Osoby te znajdują się w różnych miejscach, co symbolizuje podział pośrodku obrazu.

Prywatność

Rozwiń lub zwiń akordeon

W Dropbox Sign uważamy, że Twoje dane należą do Ciebie i stawiamy sobie za cel ochronę ich prywatności. Nasza polityka prywatności jasno określa sposób, w jaki obchodzimy się z Twoimi informacjami i jak je chronimy. Co roku niezależni audytorzy zewnętrzni badają nasze procedury kontrolne w obszarze prywatności oraz przedstawiają swoje sprawozdania i opinie, które my na żądanie możemy udostępnić Tobie.

Wszelkie pytania związane z prywatnością można przesyłać na adres privacy@dropbox.com.

Podwykonawcy przetwarzający dane

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dropbox korzysta z określonych podwykonawców przetwarzania danych, aby pomóc w świadczeniu Usług Dropbox Sign. Korzystamy z usług dostawców, którzy mogą przechowywać i przetwarzać dane osobowe odnoszące się do Ciebie i Twoich użytkowników końcowych. Niniejsza strona zawiera ważne informacje o tożsamości, miejscu prowadzenia działalności i roli tych istotnych podwykonawców przetwarzania danych. Terminy użyte na tej stronie, które nie są zdefiniowane, mają znaczenie określone w Warunkach świadczenia usług Dropbox Sign.

Co najmniej raz w roku Dropbox Sign przeprowadza kontrolę podwykonawców przetwarzania danych. Jeśli w wyniku takiej kontroli stwierdzimy, że istnieje istotne ryzyko dla Dropbox Sign lub naszych klientów, wspólnie z dostawcą usług oszacujemy potencjalny wpływ na dane klientów i będziemy śledzić podejmowane przez niego działania naprawcze do momentu rozwiązania problemu.

Podwykonawcy przetwarzania danych Dropbox Sign

Nazwa podwykonawcy przetwarzania danych
Funkcja
Lokalizacja
Amazon Web Services, Inc.
Infrastruktura, tworzenie formularzy
Stany Zjednoczone
Concord Technologies Corporation
Faks
Stany Zjednoczone
Google LLC
Dostawca aplikacji w chmurze
Stany Zjednoczone
IDnow GmbH
Weryfikacja tożsamości do kwalifikowanych podpisów elektronicznych
Niemcy
Mailgun Technologies, Inc.
Poczta elektroniczna
Stany Zjednoczone
NG Communications bvba
Faks
Belgia
Oracle America, Inc.
Rozliczenia i wsparcie klienta
Stany Zjednoczone
Salesforce.com, LLC
Wsparcie klienta
Stany Zjednoczone
Teleperformance A.E.
Wsparcie klienta
Grecja
Twilio, Inc.
Komunikacja mobilna
Stany Zjednoczone
Voxbone, S.A
Faks
Belgia
ZenDesk, Inc.
Wsparcie klienta
Stany Zjednoczone
eID Easy
Broker identyfikacji elektronicznej (eID), kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) oraz podpisu cyfrowego i usług certyfikacyjnych.
Estonia

Klienci, którzy chcą otrzymywać powiadomienia e-mail w przypadku aktualizacji tej listy, mogą zasubskrybować takie powiadomienia w imieniu swojego zespołu, wypełniając ten formularz.

Szyfrowanie

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dokumenty przechowywane są za zaporą sieciową i uwierzytelniane względem sesji nadawcy każdorazowo, gdy wpływa prośba o dany dokument. W zakresie przesyłania danych na naszą platformę wymagamy stosowania najlepszych praktyk branżowych (szyfrowanie TLS), a dane przechowywane są w centrach danych posiadających certyfikaty SOC 1 typu II, SOC 2 typu I oraz ISO 27001. Przechowywane dane są szyfrowane 256-bitowym kluczem AES.

Ponadto każdy dokument szyfrowany jest z wykorzystaniem niepowtarzalnego klucza. Jako dodatkowe zabezpieczenie, każdy klucz jest szyfrowany z wykorzystaniem regularnie zmienianego klucza głównego. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś obejdzie zabezpieczenia fizyczne i wyjmie dysk twardy, nie będzie w stanie odszyfrować Twoich danych.

Wszystkie dokumenty są szyfrowane 256-bitowym kluczem AES.

Każdy dokument jest szyfrowany przy użyciu unikalnego klucza, który z kolei jest szyfrowany przy użyciu klucza głównego.

Klucz główny jest regularnie zmieniany.

Kopie zapasowe dokumentów są szyfrowane.

Przesyłane dokumenty są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu TLS 1.2 lub nowszego.

Aplikacja internetowa ma skonfigurowany mechanizm HSTS, aby zapewnić bezpieczne połączenie.

Ścieżki kontrolne

Rozwiń lub zwiń akordeon

Każdy podpis na umowie jest zamieszczany i dołączany do takiego dokumentu. Kiedy zwracasz się z prośbą o podpis, Dropbox Sign dołącza do samego dokumentu stronę ze ścieżką kontrolną. Ścieżka kontrolna zawiera globalnie unikatowy identyfikator (GUID), za pomocą którego można w naszej bazie wyszukać wpis wskazujący, kto i kiedy podpisał dokument. Taki wpis zawiera skrót dokumentu PDF, który możemy porównać ze skrótem budzącego wątpliwości dokumentu PDF w celu ustalenia, czy poddano go modyfikacjom lub manipulacjom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o legalności.

Nieedytowalna ścieżka kontrolna gwarantuje, że każde działanie, któremu poddawane są Twoje dokumenty, jest starannie śledzone i opatrzone sygnaturą czasową, co zapewnia niepodważalny dowód dostępu, przeglądania i podpisania.

W Dropbox Sign można wyróżnić wiele zdarzeń uwzględnianych w ścieżce kontrolnej. Są nimi na przykład:

 • Wysłano dokument
 • Przejrzano dokument
 • Podpisano dokument
 • Odmowa podpisania
 • Zaktualizowano nazwisko / adres e-mail podpisującego
 • Przesłano załącznik
 • Aktywowano podpisywanie osobiste
 • Uwierzytelniono kod dostępu podpisującego
 • Zaakceptowano zgodę dotyczącą dokumentacji i podpisu elektronicznego
 • Oddelegowano prośbę o podpis
 • Wypełniono prośbę o podpis
 • Kontynuowano wypełnioną prośbę
 • Edytuj datę wygaśnięcia
 • Edytuj i wyślij ponownie dokument

Bezpieczeństwo aplikacji

Rozwiń lub zwiń akordeon

Bezpieczeństwo aplikacji Dropbox Sign jest w pełni zintegrowane z programem Dropbox Application Security. Przeprowadzamy przeglądy projektu i architektury nowych funkcji już we wczesnej fazie ich rozwoju. Cały kod Dropbox Sign jest skanowany pod kątem obecności problemów związanych z bezpieczeństwem przy użyciu narzędzi do statycznej analizy kodu, takich jak Semgrep czy CodeScan. Dropbox Sign objęto również naszym programem nagród za wykrywanie błędów dotyczących bezpieczeństwa i nadużyć, który jest oferowany za pośrednictwem Bugcrowd.

Uprawnienia

Rozwiń lub zwiń akordeon

Zasadnicze znaczenie ma możliwość kontrolowania, kto może wykonywać określone zadania w systemie. Różne role wiążą się z różnymi prawami dostępu, zarówno w odniesieniu do Dropbox Sign API, jak i do produktu Dropbox Sign dla użytkownika końcowego. Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach opartych na rolach, przeczytaj dokument dotyczący bezpieczeństwa Dropbox Sign.

Infrastruktura

Rozwiń lub zwiń akordeon

Dropbox Sign korzysta z Amazon Web Services (AWS) jako dostawcy infrastruktury jako usługi (IaaS), a Centra danych Amazon przechowują nasze dane w Stanach Zjednoczonych. Z usług AWS korzystamy również w Europie, Wielkiej Brytanii, Japonii, Australii i Kanadzie.

Dropbox Sign korzysta z funkcji zabezpieczeń Amazon, takich jak wirtualna chmura prywatna (VPC), grupy zabezpieczeń, szyfrowanie na poziomie dysku itp., aby zagwarantować poufność danych naszych klientów w chmurze.

Zaangażowany i doświadczony

Rozwiń lub zwiń akordeon
Zespół ds. Bezpieczeństwa

Dropbox Sign prowadzi formalny program bezpieczeństwa informacji, którym zarządza Kierownik ds. Bezpieczeństwa i w ramach którego funkcjonuje Komitet ds. Zarządzania Informacjami i Ryzykiem. Komitet spotyka się okresowo, aby dokonać przeglądu inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na poziomie produktu, infrastruktury i firmy.

Pracownicy Dropbox Sign są kompleksowo sprawdzani i co roku odbywają szkolenie z zakresu bezpieczeństwa.

Stosujemy również Zasady dopuszczalnego użytkowania i Warunki korzystania z usługi dla użytkowników końcowych w celu zagwarantowania, że klienci w pełni rozumieją, jaki sposób korzystania z naszych produktów przewidujemy i jakie są warunki takiego korzystania.

Zacznij podpisywać już dziś.